close
Share with your friends

Jasna ścieżka kariery

Jasna ścieżka kariery

W KPMG ścieżka kariery jest jasna i precyzyjna, a nasi pracownicy mają realny wpływ na jej przebieg.

W KPMG każdy pracownik od początku zna swoją ścieżkę kariery.

Asystent

Studenci oraz absolwenci uczelni wyższych rozpoczynają karierę w KPMG na stanowisku Asystenta. Biorą udział w licznych szkoleniach oraz programach, podczas których zdobywają wiedzę na temat specyfiki pracy oraz stosowanych przez nas narzędzi i metodologii. Jako członkowie zespołów projektowych, wykonują swoje zadania, mogąc liczyć na wsparcie starszych stażem pracowników.

Starszy Asystent

Pracownicy z co najmniej dwuletnim doświadczeniem awansują na stanowisko Starszego Asystenta. Osoba na tym stanowisku koordynuje pracę zespołu projektowego, w którym wykonuje również swoje zadania merytoryczne. Po kolejnym roku następuje awans na stanowisko Supervisor, które wymaga większej samodzielności w działaniu i przygotowuje do roli Managera.

Manager

Zdobycie odpowiednich kwalifikacji oraz doświadczenia na poprzednim stanowisku daje możliwość awansu na stanowisko Managera. Nadzoruje on pracę wielu zespołów projektowych i dba o rozwój zawodowy pracowników z nim współpracujących. Manager ma przypisaną grupą klientów i jest odpowiedzialny za realizacje prac na ich rzecz.

Starszy Manager

Na stanowisko Starszego Managera awansuje doświadczony Manager, specjalista w swojej dziedzinie, który wyznacza kierunek działań swoich zespołów i podejmuje już strategiczne decyzje. Zarządza współpracą z bardzo szerokim gronem klientów.

Dyrektor

Co najmniej dwuletnie doświadczenie na stanowisku Senior Manager może owocować promocją na stanowisko Dyrektora. Reprezentuje firmę w kontaktach ze strategicznymi klientami, a także buduje własny portfel klientów. Zarządza również departamentem lub jego wydzieloną częścią i dba o rozwój zawodowy pracowników departamentu.

Partner

Partner podejmuje strategiczne decyzje, dba o pozycje rynkową firmy, bierze odpowiedzialność za zapewnienie najwyższej jakości realizowanych prac i wyniki osiągane w działach, za które jest odpowiedzialny.