12. edycja Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG odbędzie się 19 stycznia 2022 r. w formule online.

Podczas wydarzenia eksperci omówią zagadnienia i trendy, które mają kluczowy wpływ na agendy zarządzających firmami w Polsce oraz osób odpowiedzialnych za funkcje finansowo-podatkowe. Rozbudowany program merytoryczny Kongresu został podzielony na dwie równoległe ścieżki tematyczne. W trakcie jednej z nich przedstawione zostaną tematy związane z najnowszymi zmianami w przepisach podatkowych oraz praktyką rachunkową przedsiębiorstw. Druga ścieżka będzie obejmowała zagadnienia dotyczące transformacji cyfrowej w funkcji finansowej firm.

Szczegółowy program 12. Kongresu Podatków i Rachunkowości KPMG

Program merytoryczny Kongresu ewoluuje, ale niezmiennie tworzą go partnerzy i dyrektorzy KPMG – doświadczeni eksperci z wieloletnim stażem, posiadający uprawnienia m.in. doradców podatkowych, radców prawnych i biegłych rewidentów, a także doradcy biznesowi, którzy realizują wiodące projekty transformacji cyfrowej w największych firmach w Polsce. 

Ścieżka 1

Praktyczny przewodnik działań CIT na najbliższe miesiące

9:15 - 9:45

 • Weryfikacja podlegania opodatkowaniu podatkiem minimalnym
 • Analiza odliczalności kosztów finansowania w 2021 r. i w ubiegłych latach
 • Ustalenie wysokości amortyzacji podatkowej w spółkach nieruchomościowych
 • Weryfikacja odliczalności kosztów usług niematerialnych wobec zmian w ograniczeniach 
 • Analiza innych kwestii praktycznych (m.in. dotyczących wht, zatorów płatniczych)

PIT i ubezpieczenia społeczne 2022 a Polski Ład - implikacje i komplikacje

09:50 - 10:20

 • Nowe ulgi i odliczenia
 • Implikacje nowych przepisów dla podatników i płatników w teorii i na przykładach liczbowych
 • Wyzwania dla służb kadrowo-płacowych
 • Inne ważne zmiany dla podatników

VAT 2022 – Polski Ład Ustrukturyzowany. Akcyza 2022 – czy są jeszcze firmy, których nie dotyczy akcyza?

10:25 - 10:55

VAT 2022 – Polski Ład Ustrukturyzowany

 • Grupy VAT – korzyści i wady
 • Faktury ustrukturyzowane – nowa rzeczywistość

Akcyza 2022 – czy są jeszcze firmy, których nie dotyczy akcyza?

 • Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych – kogo dotyczy?
 • Dla kogo deklaracje kwartalne w akcyzie?

Firmy międzynarodowe – nowa rzeczywistość podatkowa

11:15 - 11:35

 • Podatek u źródła – odbiorca rzeczywisty, pośredniczące spółki holdingowe (ATAD 3)
 • Ukryta dywidenda – transakcje wewnątrzgrupowe
 • Podatek z tytułu dochodów przerzuconych za granicę 
 • Rezydencja podatkowa – faktyczny zarząd
 • Podatek minimalny a BEPS 2.0 filar 2 (propozycja dyrektywy UE z 22 grudnia 2021)

Przyszłość cen transferowych po wejściu w życie Polskiego Ładu

11:40 - 12:10

 • Kierunki rozwoju przepisów o cenach transferowych i ewolucja zakresu zainteresowania władz podatkowych
 • Rola dokumentacji podatkowej i istotny wzrost znaczenia raportowania transakcji po wprowadzeniu Polskiego Ładu
 • Postępująca penalizacja wszelkich uchybień w zakresie dokumentowania i raportowania transakcji
 • Perspektywy dla narzędzi zabezpieczania polityki w zakresie cen transferowych (APA, porozumienia inwestycyjne, ICAP itp.)

Struktury holdingowo – finansowe. Stan obecny i perspektywy

12:15 - 12:45

 • Kolejny rok doświadczeń w zakresie stosowania koncepcji rzeczywistego właściciela
 • Plany co do ATAD 3
 • Wpływ COVID i danych makroekonomicznych na transakcje finansowe
 • Restrukturyzacje – co jest wyzwaniem?

Trendy w kontrolach podatkowych

12:50 - 13:20

 • Kontrole, postępowania podatkowe oraz sądowe w czasach COVID-19
 • Najnowsze statystyki i trendy dotyczące kontroli
 • Tematyka i zakres kontroli podatkowych 
 • Praktyczne wskazówki co do przebiegu i wyników kontroli 

Raportowanie i atestacja danych niefinansowych ESG

13:35 - 13:55

 • Zakres raportowania ESG
 • Korzyści płynące z raportowania ESG
 • Działania legislacyjne w obszarze ESG
 • Weryfikacja Raportów ESG

Taksonomia UE i inne zmiany w raportowaniu zagadnień z obszaru ESG

14:00 - 14:20

 • Nowe obowiązki ujawnieniowe wynikające z Taksonomii UE
 • Przegląd kluczowych wyzwań operacyjnych związanych z wdrożeniem Taksonomii UE
 • Zmiany w raportowaniu niefinansowym: Corporate Sustainability Reporting Directive
 • Perspektywy dalszego rozwoju raportowania zagadnień ESG: International Sustainability Standards Board (ISSB)

Strategiczne podejście do funkcji podatkowej – jak wprowadzić usprawnienia i podnieść bezpieczeństwo

14:25 - 14:45

 • Trendy w otoczeniu podatkowym – transparentność i odpowiedzialność społeczna
 • Czy funkcja podatkowa to tylko compliance?
 • Jak wykorzystać funkcję podatkową do podejmowania decyzji biznesowych?
 • Jak zbudować efektywną funkcję podatkową w międzynarodowym środowisku? 
Ścieżka 2

Transformacja cyfrowa w funkcji finansowej

11:00 - 11:15

Rola CFO w postpandemicznym świecie

11:15 - 11:35

 • Wpływ pandemii i strategiczna rola CFO
 • CFO jako co-leader transformacji modelu biznesowego
 • Dynamiczne podejście do planowania w celu zarządzania wynikami
 • System Insights – wykorzystanie informacji do budowania szerszego kontekstu i wspierania procesu podejmowania decyzji
 • Uproszczenie systemu finansowego

Organizacja data-driven i jej znaczenie dla CFO

11:40 - 12:10

 • Czym jest organizacja typu data-driven?
 • W jaki sposób wykorzystać koncept data-driven w obszarze CFO?
 • Dlaczego współpraca CFO i CIO jest kluczowa?
 • Jak maksymalnie wykorzystać potencjał danych?

Zarządzanie tożsamością i dostępem – fundament cyfryzacji

12:15 - 12:45

 • Wyzwania dla ochrony informacji
 • Korzyści z uporządkowania oraz automatyzacji procesów zarządzania tożsamością i dostępem z wykorzystaniem wiodących narzędzi
 • Wskazówki, jak osiągnąć maksymalne korzyści biznesowe i w pełni czerpać z cyfryzacji
 • Potencjalne pułapki, w które łatwo wpaść rozpoczynając transformację zarządzania tożsamością i dostępem

Inteligentna automatyzacja – zwinna digitalizacja procesów w obszarze finansów

12:50 - 13:20

 • Digitalizacja i automatyzacja jako priorytety CFO
 • Technologie umożliwiające sprawną automatyzację i adaptację procesów
 • Przykłady zastosowań
 • Automatyzacja jako praktyka ciągłego doskonalenia

Zdalna migracja wiedzy do SSC/BPO

13:35 - 13:55

 • Migracje procesów, gdy niemożliwe są podróże i bezpośrednie spotkania między lokalnymi ekspertami, a scentralizowanymi zespołami
 • Przykłady projektów transferu wiedzy przeprowadzonych zdalnie, z wyszczególnieniem wad i zalet takiego podejścia
 • Rozwiązania, które mogą pomóc w efektywnym zarządzaniu tranzycją „na odległość” oraz przyszłe perspektywy

MDR Secure – narzędzie KPMG wspierające zarządzanie procesem raportowania schematów podatkowych

14:00 - 14:20

 • Jakie są główne wyzwania i ryzyka związane z zarządzaniem procesem raportowania schematów podatkowych
 • Na czym polega wsparcie zespołu KPMG w kwestiach związanych z MDR
 • Jakie są główne założenia, korzyści i funkcjonalności kompleksowego narzędzia KPMG MDR Secure

KPMG XeF – faktury ustrukturyzowane w SAP

14:25 - 14:45

 • Rozwiązanie KPMG jako rozszerzenie standardowej funkcjonalności SAP
 • Kluczowe funkcjonalności rozwiązania
 • Model wdrożeniowy oraz od czego rozpocząć wdrożenie

Haven Protocol – cyfrowy asystent dopełniający obowiązek identyfikacji transakcji z podmiotami z rajów podatkowych

15:15 - 15:35

 • Jak skutecznie ograniczyć ryzyko niewłaściwej identyfikacji obowiązków dokumentacyjnych za 2021?
 • Jakie transakcje z rajami podatkowymi będziemy dokumentować na gruncie przepisów o cenach transferowych za 2021 r. oraz jak szybko i sprawnie je zidentyfikować?
 • Co oznacza należy staranność w relacjach z podmiotami powiązanymi i jak jej dochować?
12. Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG

Rejestracja i udział w wydarzeniu

Kongres jest skierowany do prezesów i członków zarządów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej odpowiedzialnej za obszary podatkowe i rachunkowe w przedsiębiorstwach, a w szczególności dyrektorów finansowych, głównych księgowych oraz szefów sprawozdawczości finansowej i controllingu, a także innych osób sprawujących funkcje finansowe w firmach. Wydarzenie odbędzie się w formule online, a udział jest bezpłatny. Wszyscy uczestnicy będą mogli swobodnie przechodzić pomiędzy ścieżkami, oglądając transmisję z wybranych paneli. Warunkiem uczestnictwa jest otrzymanie akredytacji. Rejestracja jest już aktywna. Zgłoszenia należy przesyłać najpóźniej do 17 stycznia 2022 r. za pośrednictwem formularza rejestracyjnego korzystając ze służbowych adresów e-mail. W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres: kongres@kpmg.pl.