close
Share with your friends

Czym jest Biała lista podatników VAT?

Jest to połączona i rozszerzona o nowe dane baza podatników VAT. Jednym z kluczowych elementów "Białej listy" są dane
o rachunkach bankowych podatników.

 

Dlaczego jest ważna?

Oprócz ułatwienia procesu weryfikacji kontrahentów, "Biała lista" jest niezbędna do uniknięcia potencjalnych sankcji.

Od 1 stycznia 2020 roku, realizacja płatności powyżej 15 000 zł na rachunek inny, niż zgłoszony na Białej Liście podatników VAT skutkuje:

 • brakiem możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu,
 • solidarną odpowiedzialnością nabywcy za niezapłacony VAT kontrahenta.

Dlatego zacznij sprawdzać swoich kontrahentów na "Białej liście" podatników VAT już dziś!

 

Jak się dostosować?

KPMG opracowało specjalną aplikację o nazwie K-scanner do masowej i automatycznej weryfikacji kontrahentów.

 

Aplikacja K-scanner by KPMG – główne korzyści z wdrożenia:

 • szybka i automatyczna weryfikacja kontrahentów:
  • aplikacja sprawdza podmioty pod kątem ich rejestracji (m.in. czy czynny podatnik VAT),
  • sprawdza rachunek bankowy (m.in. czy jest na "Białej liście"),
  • weryfikuje działalność kontrahenta (m.in. czy jest zawieszona lub w upadłości);
 • archiwizacja danych:
  • aplikacja sama zapisuje wyniki sprawdzenia kontrahentów,
  • użytkownik ma ciągły dostęp do archiwum.

 

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym materiałem o aplikacji dostępnym w naszej prezentacji.