Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2016

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2016

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2016

Rozliczenie się z urzędem skarbowym dla 85% Polaków nie jest stresującym obowiązkiem – wynika z najnowszego raportu KPMG w Polsce pt. „Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2016”.

Rozliczenie się z urzędem skarbowym dla 85% Polaków nie jest stresującym obowiązkiem – wynika z najnowszego raportu KPMG w Polsce pt. „Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2016”.

Rozliczenie PIT

Kogo dotyczy obowiązek rocznego rozliczenia

Obowiązek rozliczenia z fiskusem za rok podatkowy dotyczy każdego podatnika, który osiągnął dochody (przychody) podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Jeżeli podatnik w danym roku uzyskał stratę, to również powinien złożyć zeznanie podatkowe. Wykazana w zeznaniu podatkowym strata może być bowiem odliczana od dochodu w kolejnych latach podatkowych.

Główne uwarunkowania

Obowiązek sporządzenia rocznego zeznania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych uzależniony jest w głównej mierze od tzw. rezydencji podatkowej, czyli zależy od miejsca zamieszkania osoby fizycznej i jest związany z tzw. nieograniczonym lub ograniczonym obowiązkiem podatkowym. Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. W przypadku tzw. ograniczonego obowiązku podatkowego decyduje kwestia źródła, tj. miejsca osiągania dochodów. Podatnikami podatku dochodowego mogą być zatem również osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania ani stałego pobytu na obszarze Polski, ale osiągające tutaj dochody.

Szczególnie istotne znaczenie w zakresie określenia właściwej rezydencji podatkowej oraz źródła przychodów występuje w przypadku cudzoziemców oddelegowanych do pracy w Polsce oraz Polaków oddelegowanych do pracy za granicą.

Swoje dochody (przychody) należy wykazać na właściwym formularzu PIT

Rozliczeniu dochodów (przychodów) osiągniętych w 2016 r. służą m.in. następujące formularze: PIT-36 (m.in. z działalności gospodarczej, innych źródeł) , PIT-36L (podatek liniowy), PIT-37 (umowa o pracę, umowy cywilnoprawne), PIT-38 (dochody kapitałowe), PIT-39 (sprzedaż nieruchomości) oraz PIT-28 (przeznaczony dla przedsiębiorców rozliczających się ryczałtowo).

Ulgi podatkowe i odliczenia

W zależności od źródła przychodów i sposobu rozliczenia podatku, podatnicy mogą również korzystać z różnego rodzaju ulg podatkowych i odliczeń w tym m.in. z ulgi prorodzinnej, ulgi internetowej, ulgi rehabilitacyjnej, odliczeń z tytułu darowizn, odliczeń na IKZE czy też ulgi przeznaczonej dla honorowych krwiodawców.

Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT

KPMG w Polsce od 2012 roku pyta Polaków, w jaki sposób rozliczają swój podatek dochodowy za dany rok podatkowy, w tym m.in. o stopień trudności rozliczania się z urzędem skarbowym, formę w jakiej zamierzają się rozliczyć, o najczęściej wykorzystywane ulgi podatkowe oraz sposób wybierania organizacji pożytku publicznego, którym przekazują 1 proc. podatku.

Przybliżamy tym samym podejście Polaków do rozliczania się z urzędem skarbowym oraz dzielimy się z podatnikami komentarzami, opiniami i interpretacjami ekspertów KPMG, dotyczącymi najważniejszych kwestii formalnych związanych z rozliczaniem PIT. Sygnalizujemy również najważniejsze zmiany w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, które należy uwzględnić podczas rocznego rozliczenia PIT.

Jak możemy Państwu pomóc?

KPMG wspiera Klientów w szczególności w zakresie kompleksowej obsługi dotyczącej rozliczeń podatkowych oraz ubezpieczeniowych, w tym:

  • analizie, przygotowaniu oraz składaniu w imieniu podatników rocznych zeznań podatkowych
  • ustalaniu rezydencji podatkowej pracowników/osób oddelegowanych
  • rejestracji dla potrzeb podatkowych i ubezpieczeniowych
  • pomocy przy realizacji przelewów do urzędów skarbowych
  • uzyskiwaniu zezwoleń na pracę i kart czasowego pobytu dla cudzoziemców
  • reprezentowaniu Klientów w postępowaniu administracyjnym przed organami podatkowymi (urzędy i izby skarbowe, Ministerstwo Finansów).

Oferujemy także cykl szkoleń/ warsztatów mających na celu przybliżenie problematyki związanej z rozliczeniami pracowników z urzędem skarbowym oraz ZUS, w szczególności w odniesieniu do cudzoziemców oddelegowanych do pracy w Polsce oraz Polaków oddelegowanych do pracy za granicą.