Infografika: CEO Outlook

Infografika: CEO Outlook

Blisko 1300 globalnych CEO dzieli się swoimi perspektywami na temat niespotykanych wcześniej zmian, które wpłyną na ich firmy i światową gospodarkę.

Blisko 1300 CEO dzieli się swoimi perspektywami na temat niespotykanych wcześniej zmian.

Teraz albo nigdy

Blisko 1300 globalnych CEO dzieli się swoimi perspektywami na temat niespotykanych wcześniej zmian, które wpłyną na ich firmy i światową gospodarkę.

72% *

Najbliższe 3 lata

* 72% CEO deklaruje, że następne 3 lata będą bardziej istotne dla ich biznesu niż poprzednich 50 lat.

69% *

Problemy kluczowe dla strategii

* 69% CEO obawia się o liczbę kluczowych dla strategii biznesu problemów, z którymi muszą zmierzyć się bez wcześniejszego doświadczenia.

72% *

Cyberbezpieczeństwo

* 72% CEO uważa, że ich organizacja nie jest w pełni przygotowana na cyberatak.

“Cyfrowy Darwinism nie będzie sprzyjał tym, którzy czekają na podjęcie odpowiednich kroków.” -Karl-Heinz Streibich, CEO of Software AG *

* 65% prezesów globalnych spółek obawia się wejścia na rynek nowych konkurentów, którzy podejmą przełomowe przedsięwzięcia biznesowe, a ponad połowa (53%) CEO twierdzi, że ich własne organizacje nie wprowadzają wystarczająco przełomowych modeli biznesowych.

Główne obawy CEO

Złożoność problemów i potrzeba błyskawicznej reakcji wywiera silną presję na CEO

Customer loyalty

Lojalność klientów

88% CEO obawia się o lojalność swoich klientów.

Customer loyalty

Mechanizmy rynkowe

88% CEO martwi się o wpływ światowej gospodarki na ich firmę, w przypadku gdy globalny wzrost gospodarczy będzie mniejszy niż przewidywany.

Customer loyalty

Przełomowe rozwiązania

86% CEO wskazuje na brak czasu na strategiczne myślenie o przełomowych rozwiązaniach biznesowych i innowacjach kształtujących przyszłość ich firm.

Transformacja

41% *

Istotne zmiany

* 41% CEO twierdzi, że ich firma przejdzie przełomową transformację przez najbliższe 3 lata.

Przełomowe technologie *

* Jednym z trzech głównych strategicznych priorytetów dla CEO w ciągu najbliższych 3 lat jest implementacja przełomowych technologii. 77% CEO obawia się, czy ich organizacja nadąży za nowymi technologiami.

Technologia

Drugi *

najważniejszy czynnik

* CEO zwrócili szczególną uwagę na technologię, twierdząc, że jest ona drugim najważniejszym czynnikiem wpływającym na rozwój firmy — tuż za czynnikami związanymi z globalną gospodarką.

77% *

Nowe technologie

*CEO obawia się, czy ich organizacja nadąży za nowymi technologiami.

Talent

96% *

Rekrutacja nowych pracowników

* Większość CEO przewiduje zwiększenie liczby swoich pracowników przez następne 3 lata. 61% planuje zrobić to w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

99% *

Rozwój pracowników

* W obliczu istotnych planów transformacji i dynamicznie zmieniających się technologii, 99% CEO zadeklarowało działania w kierunku rozwoju obecnych lub przyszłych pracowników.

CEO są pewni perspektywy rozwoju

Pomimo zmian zachodzących w organizacjach, większość CEO jest pewna perspektywy rozwoju przez najbliższe 3 lata.

Company

Rozwój firmy

89% CEO jest przekonana o rozwoju własnej firmy w perspektywie kolejnych 3 lat.

Country

Rozwój gospodarki kraju

86% CEO uważa, że będzie to dobry czas dla gospodarki kraju.

Industry

Rozwój branży

85% CEO przewiduje rozwój branży.

Global Economy

Rozwój globalnej gospodarki

80% CEO spodziewa się rozwoju globalnej gospodarki.

Dla CEO czas na zmiany jest teraz albo nigdy. *

* “CEO mówią mi, że środowisko biznesowe zmienia się dramatycznie; wiemy jednak, co trzeba zrobić w takiej sytuacji i jesteśmy przekonani, że wyłonimy się z niej jako zwycięzcy.”

 

- John Veihmyer, Chairman, KPMG International