close
Share with your friends

Zapraszamy do korzystania z naszych usług w zakresie:

  • weryfikacji sprawozdań finansowych oraz innych usług poświadczających świadczonych przez biegłych rewidentów,
  • doradztwa księgowego,
  • doradztwa w zakresie rachunkowości,
  • wdrażania MSSF,
  • doradztwa podatkowego,
  • doradztwa w zakresie pomocy publicznej (SSE, dotacje unijne),
  • doradztwa prawnego,
  • doradztwa transakcyjnego,
  • doradztwa gospodarczego,
  • innych usług biznesowych.

Lokalizacja

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)