close
Share with your friends

Jedną z naszych podstawowych zasad jest dbanie o przejrzystość i wiarygodność komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Niezależność, uczciwość, rzetelność wykonywania zawodu oraz etyka i obiektywizm są filarami działalności KPMG w Polsce.

Jeśli chcesz porozmawiać z nami o sprawozdaniu z przejrzystości, prosimy o kontakt.

Sprawozdanie z Przejrzystości KPMG Audyt Spółka z o.o. oraz KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 r.

Pobierz

Sprawozdanie z Przejrzystości KPMG Audyt Spółka z o.o. oraz KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.

Pobierz

Sprawozdanie z Przejrzystości KPMG Audyt Spółka z o.o. oraz KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.

Pobierz

Global Annual Review 2019
Global Annual Review 2019

Skupiając się na perspektywach naszych klientów, dążymy do jakości i do innowacji.