close
Share with your friends

Partnerstwa strategiczne mają kluczowe znaczenie dla naszej firmy. Dzięki współpracy z partnerami, KPMG pomaga swoim klientom osiągać przewagę konkurencyjną. Wspólnie ze swoimi partnerami strategicznymi, KPMG łączy doświadczenie pracowników zatrudnionych na całym świecie, przeszkolonych i certyfikowanych przez partnerów strategicznych – co umożliwia dostarczać klientom szeroki zakres usług opartych na nowoczesnych rozwiązaniach technologicznych.

KPMG i Microsoft

Łącząc wiedzę i nowoczesną technologię KPMG razem z Microsoft stworzyło innowacyjne narzędzie analityki biznesowej umożliwiające bieżącą analizę dużych zbiorów danych rozproszonych w różnych systemach IT oraz monitorowanie procesów, identyfikowanie wyjątków i anomalii pojawiających się w działaniach firmy.

Rozwój usług i produktów wykorzystujących technologie chmurowe jest dla KPMG priorytetem. Nieustający rozwój technologii jest dla KPMG unikalną szansą, by dostarczać klientom coraz bardziej zaawansowane rozwiązania, jeszcze lepiej dopasowane do ich potrzeb w obszarach Advanced Analytics, Modern Workplace, Business Applications i CyberSecurity. Dzięki uczestnictwu w programie Cloud Elite pracownicy KPMG zdobywają dodatkowe, kluczowe kompetencje w zakresie usług Microsoft Azure, Microsoft 365 oraz Microsoft Dynamics 365, aby w jeszcze bardziej kompleksowy sposób wspierać potrzeby klientów w zakresie cyfrowej transformacji.
Dodatkowo KPMG w Polsce jako strategiczny partner firmy Microsoft, przystąpiło do prestiżowego programu Cloud Elite.

KPMG i Google

KPMG i Google pomagają organizacjom w przekształceniu ich modeli biznesowych i operacyjnych dzięki bezpiecznemu przetwarzaniu w chmurze, maszynowemu uczeniu (machine learning – ML), mobilności w przedsiębiorstwach i zaawansowanym technologiom analitycznym. Dzięki współpracy z Google, firma KPMG m.in. rozbudowała ofertę rozwiązań dla usług finansowych, ubezpieczeń, opieki zdrowotnej, produkcji oraz handlu detalicznego. Rozwiązania te korzystają z zaufanych zabezpieczeń Google Cloud Platform (GCP), zaawansowanej analityki danych i ML.

KPMG i IBM

Sojusz KPMG i IBM dostarcza innowacyjnych rozwiązań dzięki wykorzystaniu technologii IBM Watson, która umożliwia działom audytowym, podatkowym oraz doradczym przeprowadzanie testów na dużych zbiorach danych, na podstawie których system prezentuje wstępne wnioski.

KPMG i Oracle

W trakcie wieloletniej współpracy KPMG wspólnie z Oracle pomogli Klientom w ponad 40 krajach w przekształceniu działalności biznesowej poprzez m.in. automatyzację procesów biznesowych i zwiększoną produktywność, redukcję kosztów, poprawę wyników finansowych i operacyjnych, zwiększony dostęp do informacji czy też integrowanie jednostek biznesowych i partnerów.