close
Share with your friends

Sprawozdanie z przejrzystości

Sprawozdanie z przejrzystości

Przejrzystość i wiarygodność komunikacji odzwierciedla nasze zaangażowanie w świadcznie usług o najwyższej jakości.

Sprawozdanie z przejrzystości KPMG.

Jedną z naszych podstawowych zasad jest dbanie o przejrzystość i wiarygodność komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej. Niezależność, uczciwość, rzetelność wykonywania zawodu oraz etyka i obiektywizm są filarami działalności KPMG w Polsce.

Jeśli chcesz porozmawiać z nami o sprawozdaniu z
przejrzystości, prosimy o kontakt.

Sprawozdanie z Przejrzystości KPMG Audyt Spółka z o.o. oraz KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.

Pobierz

Sprawozdanie z Przejrzystości KPMG Audyt Spółka z o.o. oraz KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.

Pobierz

Bądź z nami w kontakcie

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Zapytanie ofertowe (RFP)