close
Share with your friends

KPMG w Polsce jest aktywnym członkiem izb handlowych i stowarzyszeń branżowych działających na terenie kraju. Eksperci KPMG biorą udział w reprezentowaniu interesów gospodarczych podmiotów działających na polskim rynku oraz wspierają swoją wiedzą i doświadczeniem grupy robocze działające w ramach tych organizacji. Będąc członkiem izb i stowarzyszeń KPMG w Polsce uczestniczy w dyskusjach, szkoleniach oraz wydarzeniach mających na celu stworzenie atrakcyjnego otoczenia biznesowego oraz zwiększanie atrakcyjności inwestycyjnej kraju oraz poszczególnych branż.

Członkostwo w izbach

 1. Amerykańska Izba Handlowa w Polsce
 2. Brytyjsko-Polska Izba Handlowa
 3. Francusko-Polska Izba Gospodarcza
 4. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Producentów Mebli
 5. Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza
 6. Polsko-Izraelska Izba Gospodarcza
 7. Polsko-Luksemburska Izba Gospodarcza
 8. Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa
 9. Polsko-Szwajcarska Izba Gospodarcza
 10. Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza
 11. Wielkopolska Izba Przemysłowo-Handlowa
 12. Włoska Izba Handlowo-Przemysłowa w Polsce

Członkostwo w stowarzyszeniach

 1. Fundacja ProProgressio
 2. Gdański Klub Biznesu
 3. Klub 500 -Łódź
 4. Konfederacja Lewiatan
 5. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna
 6. Międzynarodowe Stowarzyszenie Controllerów (ICV)
 7. Międzynarodowe Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych
 8. Podkarpacki Klub Biznesu
 9. Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych
 10. Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki
 11. Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami
 12. Pracodawcy Pomorza
 13. Pracodawcy RP