close
Share with your friends

Wartości i kultura organizacyjna

Wartości i kultura organizacyjna

U podstaw naszych działań leżą wartości, które definiują nas i nasze podejście do pracy.

U podstaw naszych działań leżą wartości, które definiują nas i nasze podejście do pracy.

Nasze wartości definiują kim jesteśmy, co  robimy oraz jak podchodzimy do naszej pracy.  Pracownicy KPMG na całym świecie z zaangażowaniem świadczą najwyższej jakości usługi zgodnie z naszymi wartościami i standardami etycznymi. 

Dajemy przykład

Dajemy przykład w każdej sytuacji działając tak, aby współpraca z klientami układała się jak najlepiej.

Współpracujemy ze sobą

Współpracujemy ze sobą, korzystając z dotychczasowych doświadczeń i wiedzy naszych kolegów.

Szanujemy indywidualność

Szanujemy indywidualność. Cenimy pracowników za to, kim są, za ich wiedzę, umiejętności i doświadczenie.

Przekazujemy rzetelne i sprawdzone informacje

Przekazujemy rzetelne i sprawdzone informacje oraz pomagamy w interpretacji przepisów.

Dbamy o przejrzystość i wiarygodność informacji

Dbamy o to, aby nasza komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna była przejrzysta i wiarygodna.

Dbamy o społeczności lokalne

Dbamy o społeczności lokalne i w miarę możliwości dostarczamy im potrzebne zasoby i wsparcie.

Ponad wszystko, dbamy o spójność działań

Ponad wszystko, dbamy o spójność działań, które pozwalają nam zachować najwyższą jakość świadczonych usług.

Zobowiązanie pracowników KPMG do działania w zgodzie z zasadami etycznymi oraz do osiągania wysokiej jakości w pracy zostało zawarte w Kodeksie Postępowania „Global Code of Conduct

Nasza kultura organizacyjna

Podejmujemy działania wspierające firmy w operowaniu na zmieniających się rynkach globalnych i lokalnych. Tworzymy środowisko przyjazne dla ludzi, sprzyjające rozwojowi i zaangażowaniu w problemy społeczne.

Kultura KPMG jest głęboko zakorzeniona w naszych wartościach. Przykładamy dużą wagę do spójności naszych działań, rzetelności i wiarygodności przekazywanych informacji. Takie podejście buduje wzajemne zaufanie pracowników i sprzyja dobrej współpracy. Otwartość i szacunek dla indywidualności umożliwia tworzenie środowiska, w którym swobodnie dzielimy się swoją wiedzą i możemy w pełni wykorzystywać szanse na rozwój.

Kultura KPMG wykracza poza naszą działalność zawodową. Jesteśmy inicjatorem i uczestnikiem działań, mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych. Wierzymy, że nasza aktywność przynosi korzyści dla całego otoczenia firmy: pracowników, klientów, lokalnych społeczności i środowiska naturalnego.