close
Share with your friends

Wartości i kultura organizacyjna

Wartości i kultura organizacyjna

U podstaw naszych działań leżą wartości, które definiują nas i nasze podejście do pracy.

U podstaw naszych działań leżą wartości, które definiują nas i nasze podejście do pracy.

Nasze wartości definiują kim jesteśmy, co  robimy oraz jak podchodzimy do naszej pracy.  Pracownicy KPMG na całym świecie z zaangażowaniem świadczą najwyższej jakości usługi zgodnie z naszymi wartościami i standardami etycznymi. 

Uczciwość - działamy w sposób prawy i rzetelny.

    

Doskonałość – uczymy się i rozwijamy, nieustająco.

   

Śmiałość – myślimy odważnie i podejmujemy zdecydowane działania.

   

Razem – z szacunkiem podchodzimy do siebie i naszej różnorodności, która jest naszą siłą.

  

W dobrym celu – robimy rzeczy ważne.

  

Zobowiązanie pracowników KPMG do działania w zgodzie z zasadami etycznymi oraz do osiągania wysokiej jakości w pracy zostało zawarte w Kodeksie Postępowania „Global Code of Conduct

Nasza kultura organizacyjna

Podejmujemy działania wspierające firmy w operowaniu na zmieniających się rynkach globalnych i lokalnych. Tworzymy środowisko przyjazne dla ludzi, sprzyjające rozwojowi i zaangażowaniu w problemy społeczne.

Kultura KPMG jest głęboko zakorzeniona w naszych wartościach. Przykładamy dużą wagę do spójności naszych działań, rzetelności i wiarygodności przekazywanych informacji. Takie podejście buduje wzajemne zaufanie pracowników i sprzyja dobrej współpracy. Otwartość i szacunek dla indywidualności umożliwia tworzenie środowiska, w którym swobodnie dzielimy się swoją wiedzą i możemy w pełni wykorzystywać szanse na rozwój.

Kultura KPMG wykracza poza naszą działalność zawodową. Jesteśmy inicjatorem i uczestnikiem działań, mających na celu rozwiązywanie problemów społecznych. Wierzymy, że nasza aktywność przynosi korzyści dla całego otoczenia firmy: pracowników, klientów, lokalnych społeczności i środowiska naturalnego.