close
Share with your friends

Wspieramy społeczności lokalne

Wspieramy społeczności lokalne

Organizujemy inicjatywy mające na celu pomoc różnym grupom społecznym.

Organizujemy inicjatywy mające na celu pomoc różnym grupom społecznym.

W KPMG szczególną uwagę zwracamy na pomoc potrzebującym – dzieciom, osobom starszym, ubogim czy chorym. Staramy się ich wspierać poprzez organizację inicjatyw na ich rzecz.

Opiekujemy się domami dziecka

KPMG w Polsce opiekuje się dwoma domami dziecka. Organizujemy dla ich podopiecznych świąteczne prezenty, spotkania wigilijne, a także różnego rodzaju wycieczki edukacyjne, w tym m.in. do Centrum Nauki Kopernik, na Stadion Narodowy, na Zamek Królewski czy do Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Wychowankowie domów dziecka są także zapraszani na pikniki organizowane dla pracowników KPMG i ich rodzin.

Pomagamy najuboższym

Współpracujemy z Fundacją Św. Brata Alberta i corocznie uczestniczymy w tzw. Opłatku Maltańskim odbywającym się w Krakowie. Pracownicy KPMG włączają się w organizację poczęstunku wigilijnego dla najuboższych rodzin z okolic Krakowa, Chrzanowa, Katowic i Myślenic. Przekazujemy tym rodzinom ponad 1000 paczek bożonarodzeniowych i upominków dla dzieci.

Przekazujemy dary rzeczowe

Wśród pracowników KPMG regularnie zbieramy przedmioty codziennego użytku i corocznie przekazujemy je ośrodkom pomocy społecznej.
Za pośrednictwem Fundacji "Lepiej Działać" przekazujemy placówkom edukacyjnym używany sprzęt komputerowy.

Promujemy zdrowie

We współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie organizujemy wśród pracowników KPMG „Akcję Krwiodawstwa”. Jednodniowa akcja odbywa się zawsze w czerwcu, a biorą w niej udział pracownicy KPMG oraz okolicznych biur.

Dodatkowo, pracownicy KPMG cyklicznie mają możliwość rejestrowania się na terenie biura do bazy dawców Fundacji DKMS.

Wolontariusze w KPMG

Jedną z pierwszych inicjatyw Programu Wolontariatu Pracowniczego KPMG było wsparcie remontu warszawskiego przedszkola, mieszczącego się w zabytkowej kamienicy, przekazując na ten cel środki ze zbieranej w biurze KPMG w Warszawie makulatury.

We współpracy z Fundacją United Way Polska w ramach Programu Wolontariatu Pracowniczego zainaugurowaliśmy w KPMG Program składki pracowniczej. Dzięki niemu pracownicy KPMG mogą zadeklarować kwotę, jaką chcieliby przekazywać co miesiąc ze swojego wynagrodzenia na cele społeczne.

W celu aktualizacji potrzeb i oczekiwań pracowników wobec Programu, cyklicznie przeprowadzamy ankietę pracowniczą.

Jeden dzień dla wolontariatu w KPMG

KPMG w Polsce bierze udział w globalnej inicjatywie KPMG Global Service Day. Założeniem tej inicjatywy jest organizacja w różnych praktykach KPMG na świecie akcji społecznej, która we wszystkich krajach odbywa się w tym samym dniu w roku i pod tym samym hasłem.
Dotychczas w ramach akcji zorganizowaliśmy w KPMG w Polsce warsztaty tematyczne pod hasłem „Głód wiedzy” skierowane dla dzieci objętych programem „Akademia przyszłości” Stowarzyszenia „Wiosna”. Podczas warsztatów dzieci zobaczyły, na czym polega praca w poszczególnych działach KPMG. W kolejnej edycji wolontariusze KPMG pracowali z kolei na rzecz schroniska dla zwierząt w Korabiewicach pod Warszawą. Podczas całodniowego wolontariatu wolontariusze urządzili wybieg dla zwierząt (sprzątnęli i wyrównali teren, wywieźli śmieci, naprawili elementy odgradzające, pomalowali zimowe schronienie, które będzie również spełniało rolę paśnika dla zwierząt). W kolejnych edycjach wolontariusze odnawiali pomieszczenia należące do organizacji pożytku publicznego.

KPMG „Zaczytaną firmą”

Od początku trwania kampanii „Zaczytani” KPMG jest głównym partnerem tej ogólnopolskiej inicjatywy, powołanej przez Fundację „Rozwój”. Głównym celem akcji jest tworzenie bibliotek dla dzieci i młodzieży przebywających w szpitalach, w świetlicach oraz rodzinnych domach dziecka i hospicjach. Dotychczas pracownicy KPMG w Polsce zebrali ponad 2000 książek, które zostały przekazane szpitalom w całej Polsce. Dodatkowo, pod patronatem KPMG zostały otwarte Biblioteki Małego Pacjenta w Klinice „Budzik”, w szpitalu dziecięcym im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza, oraz w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie.

Więcej o akcji na stronie zaczytani.org