close
Share with your friends

Działamy na rzecz przedsiębiorczości

Działamy na rzecz przedsiębiorczości

Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem oraz prowadzimy działania pro bono.

Dzielimy się naszą wiedzą i doświadczeniem oraz prowadzimy działania pro bono.

Prowadzimy szereg aktywności wspierających rozwój przedsiębiorczości w Polsce. Eksperci KPMG dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem uczestnicząc w wydarzeniach merytorycznych, konferencjach, seminariach, szkoleniach, czy warsztatach skierowanych dla biznesu.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem

W celu wspierania rozwoju biznesu w Polsce współpracujemy również z izbami handlowymi i stowarzyszeniami branżowymi oraz przygotowujemy publikacje i opracowania dotyczące różnych gałęzi gospodarki. 

Publikujemy raporty dotyczące inwestycji, w tym m.in.:

  • „Inwestycje w Polsce”;
  • „Inwestowanie w Turcji”;
  • „20 lat amerykańskich inwestycji w Polsce”;
  • „Wspólny sukces! 25 lat polsko-amerykańskich relacji gospodarczych”;
  • „20 lat inwestycji francuskich w Polsce”;
  • "Perspektywiczne sąsiedztwo. Polsko-niemieckie relacje gospodarcze";
  • "Kierunek rozwój! Polsko-włoska współpraca gospodarcza i biznesowa".

Działania pro bono

KPMG wspiera organizacje pożytku publicznego (OPP) świadcząc na ich rzecz nieodpłatne profesjonalne usługi audytorskie i doradcze, a także biorąc udział w organizowanych przez nich akcjach społecznych i inicjatywach.

Jesteśmy także Partnerem Komitetu Budowy Memoriału Wolnego Słowa, który został uroczyście odsłonięty przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 5 czerwca 2014 roku. Odsłonięcie Memoriału zakończyło uroczystości obchodów 25-tej rocznicy zwycięskich wyborów z 1989 roku.