close
Share with your friends

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Pracujemy w oparciu o idee społecznej odpowiedzialności biznesu.

Pracujemy w oparciu o idee społecznej odpowiedzialności biznesu.

KPMG w Polsce realizuje swoją strategię w sposób społecznie odpowiedzialny. Stosowanie i promowanie rozwiązań służących wspieraniu społeczności lokalnych, ochronie środowiska naturalnego, działaniu na rzecz przedsiębiorczości w Polsce, a także promowanie inicjatyw związanych z kulturą, czyli Corporate Cultural Responsibility (CCR), są wpisane w wartości i kulturę organizacyjną firmy.

Ugruntowaną pozycję KPMG w realizacji działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu (Corporate Social Responsibility - CSR) potwierdzają liczne wyróżnienia firmy w polskich i międzynarodowych rankingach i zestawieniach.

 

Raport zrównoważonego rozwoju 2019

W KPMG rozumiemy, że w dzisiejszym świecie istotne jest nie tylko efektywne zarządzanie kapitałem firmy, ale także jej udział w przedsięwzięciach służących zrównoważonemu rozwojowi.

„Raport zrównoważonego rozwoju KPMG w Polsce” przedstawia szerokie spektrum działań KPMG według pięciu obszarów transformacyjnych Agendy 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych, znanych jako zasada 5P: Ludzie, Nasza planeta, Dobrobyt, Pokój na świecie i Partnerstwo.

Raport zrównoważonego rozwoju