• Renata Kulpa, autor |
 • Anna Panek, autor |

Automatyczna kwarantanna dla domowników w przypadku stwierdzenia zakażenia koronawirusem

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprowadziło nowe przepisy regulujące obowiązkową kwarantannę dla domowników osoby zakażonej koronawirusem (dalej „Rozporządzenie”).

Rozporządzenie wprowadziło nowe przepisy dotyczące obowiązkowej kwarantanny dla domowników osoby zakażonej koronawirusem, na podstawie których osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje.

Należy pamiętać, iż w powyższym przypadku organ inspekcji sanitarnej nie wydaje decyzji stwierdzającej fakt przebywania na kwarantannie.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia podstawę do wypłaty wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, (określonego w odrębnych przepisach) osobie poddanej obowiązkowej kwarantannie, w związku ze stwierdzeniem koronawirusa u osoby, z którą ta osoba prowadzi wspólne gospodarstwo domowe za okres nieobecności w pracy z powodu obowiązku odbycia kwarantanny stanowi oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny złożone przez ubezpieczonego.

Oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny powinno zawierać:

   §   imię i nazwisko ubezpieczonego,

   §   numer PESEL ubezpieczonego, jeżeli go posiada,

   §   informację o dniu rozpoczęcia obowiązkowej kwarantanny i dniu jej zakończenia,

   §   dane dotyczące osoby zamieszkującej z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2,

   §   podpis ubezpieczonego.

Pracodawca może wystąpić do organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu.

Zwracamy uwagę, iż kwarantanny nie stosuje się wobec osób, które zakończyły hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, czyli tzw. „ozdrowieńców”. 

 • Renata Kulpa

  Renata Kulpa

  autor, of Counsel, Kancelaria Prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

  Blog articles
 • Anna Panek

  Anna Panek

  autor, Junior Associate, Kancelaria Prawna D.Dobkowski Sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

  Blog articles