• Renata Kulpa, autor |
 • Anna Panek, autor |

Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku w przypadku skorzystania z rozwiązań Tarczy antykryzysowej

W dniu 7 października 2020 roku została przyjęta ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Wprowadza ona między innymi przepisy dotyczące przeliczenia podstawy wymiaru świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, w sytuacji gdy pracodawca zdecydował się na skorzystanie z rozwiązań wynikających z Tarczy antykryzysowej.

Zgodnie z nowymi przepisami, w sytuacji gdy:

1)     pracodawca obniżył wymiar czasu pracy na podstawie art. 15g Tarczy antykryzysowej (doszło do obniżenia wymiaru czasu pracy maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu w związku z wystąpieniem o dofinansowanie z FGŚP),

2)     pracodawca na podstawie art. 15zf Tarczy antykryzysowej (zmiany dotyczące uelastyczniania czasu pracy) wprowadził mniej korzystne warunki zatrudnienia, niż wynikające z umów o pracę,

3)     pracodawca obniżył wymiar czasu pracy na podstawie art. 15gb Tarczy antykryzysowej (doszło do obniżenia wymiaru czasu pracy maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, w sytuacji gdy pracodawcy zmniejszyły się przychody i w związku z tym istotnie wzrosły obciążenia funduszu wynagrodzeń),

4)     pracodawca na podstawie art. 15zzzzzo ust. 2 Tarczy antykryzysowej (zmiany dla osób zatrudnionych w urzędach i organach administracji państwowej) wprowadził mniej korzystne warunki zatrudnienia od wynikających z umów o pracę na czas określony, nie dłuższy niż do końca danego roku budżetowego,

nie mają zastosowania przepisy wynikające z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, które stanowią, że w razie zmiany wymiaru czasu pracy podstawę wymiaru zasiłku ustala się wyłącznie na podstawie wynagrodzenia ustalonego dla nowego wymiaru czasu pracy.

Osobom, którym został obniżony wymiar czasu pracy lub które zostały objęte porozumieniem o zastosowaniu mniej korzystnych warunków zatrudnienia niż wynikające z umów o pracę, za podstawę wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, przyjmuje się wymiar zasiłku sprzed zmiany czasu pracy, jeżeli:

1)     pracodawca obniżył wymiar czasu pracy lub wprowadził mniej korzystne warunki zatrudnienia w okresie wcześniej pobieranego zasiłku oraz

2)     między okresami pobierania wcześniejszego i kolejnego zasiłku nie było przerwy albo przerwa była krótsza niż trzy miesiące kalendarzowe.

W praktyce oznacza to, że dla ww. osób nie ustala się podstawy wymiaru zasiłku na nowo, a przyjmuje podstawę wymiaru obliczoną dla wcześniejszego zasiłku.

Warto zauważyć, że powyższe rozwiązanie zostało przyjęte w ustawie z dnia 7 października 2020 roku, która stanowi, że przepis ten ma zastosowanie z mocą wsteczną tj. od 31 marca 2020 roku.

Szczegółowe informacje dotyczące wniosku o przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku, gdy pracownikowi zmieniono wymiaru czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19 możecie Państwo znaleźć na stronie ZUS.

 • Renata Kulpa

  Renata Kulpa

  autor, of Counsel, Kancelaria Prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

  Blog articles
 • Anna Panek

  Anna Panek

  autor, Junior Associate, Kancelaria Prawna D.Dobkowski Sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

  Blog articles