• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

Minimalne wynagrodzenia za pracę oraz minimalna stawka godzinowa w 2021 r.

Rada Ministrów wydała Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r.

W dniu 15 września 2020 roku Rada Ministrów wydała Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. Rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw w dniu 16 września 2020 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. od 1 stycznia 2021 roku:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę będzie wynosić 2 800 zł,
  • minimalna stawka godzinowa będzie wynosić 18,30 zł.

Zgodnie z zapowiedzianymi przez rząd zmianami, o których wcześniej Państwa informowaliśmy (więcej informacji), w porównaniu do 2020 r., minimalne wynagrodzenie za pracę wzrośnie o 200 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi obecnie 2600 zł), natomiast minimalna stawka godzinowa wzrośnie o 2,30 zł (obecnie minimalna stawka godzinowa wynosi 17,00 zł).