• Patryk Bernardelli, autor |

Deputowani francuskiego Zgromadzenia Narodowego przyjęli w czwartek 4 lipca 2019 r. projekt ustawy wprowadzającej tzw. podatek cyfrowy.

Rozwiązanie to ma być tymczasowe, do czasu osiągnięcia szerszego porozumienia międzynarodowego.

Podatek będzie działał wstecz. Ma on zostać nałożony na przychody wypracowane od początku 2019 r. i przynieść 400 mln EUR wpływów do budżetu za 2019 r., i odpowiednio 650 mln EUR za 2020 r.

Podobnie jak w przypadku projektu dyskutowanego uprzednio przez Komisję Europejską, stawka podatku ma wynosić 3% przychodów i dotyczyć firm internetowych, których globalny dochód przekracza 750 mln EUR (przy czym co najmniej 25 mln EUR we Francji).

Opodatkowaniu mają podlegać przede wszystkim przychody uzyskane z internetowych usług reklamowych.

Takie skonstruowanie kryteriów powoduje, że opodatkowaniu podlegać będą przede wszystkim korporacje amerykańskie. Dlatego 10 lipca 2019 r. Biały Dom ogłosił wszczęcie w tej sprawie śledztwa.

Specjalny pełnomocnik rządu amerykańskiego ds. handlu Robert Lighthizer tłumaczył, że władze USA "są bardzo zaniepokojone tym, że podatek od usług cyfrowych (...) w istocie uderzy w amerykańskie przedsiębiorstwa". W przypadku ustalenia, że doszło do dyskryminacji przedsiębiorstw amerykańskich, Stany Zjednoczone prawdopodobnie nałożą na Francję cła odwetowe.

Powiązane

Dowiedz się więcej