Łukasz Samojłowicz

Łukasz Samojłowicz: ekspert, supervisor, dział doradztwa podatkowego

Łukasz dołączył do KPMG w 2015 r. Specjalizuje się w zagadnieniach opodatkowania restrukturyzacji i reorganizacji przedsiębiorców, w szczególności związanych z wydzielaniem gałęzi biznesu, konsolidacji grup kapitałowych czy zmianą formy prawnej prowadzonej działalności. Aktywnie uczestniczy w planowaniu oraz realizacji projektów sukcesyjnych polskich firm rodzinnych.

loading loading
Wyświetl przeglądarkę autorów