Wojciech Majkowski

Wojciech Majkowski: dyrektor, dział doradztwa podatkowego, zespół ds. podatku dochodowego od osób prawnych

Wojciech posiada ponad 11-letnie doświadczenie w doradztwie prawnym i podatkowym. Z KPMG związany od 2007 r. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie handlowym, gospodarczym i cywilnym oraz w podatku dochodowym od osób prawnych i podatkach międzynarodowych. Posiada bogate doświadczenie w planowaniu, przeprowadzaniu i nadzorowaniu od strony prawnej i podatkowej kompleksowych procesów reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorców. Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

loading loading
Wyświetl przeglądarkę autorów