Leszek Marciniak

Leszek Marciniak: autor, menedżer, dział doradztwa podatkowego, Global Mobility Services

Karierę w doradztwie podatkowym rozpoczął w 2012 r., zdobywając doświadczenie w firmach doradczych i kancelarii prawnej. Uczestniczył w bieżącej obsłudze największych podmiotów z sektora prywatnego, w szczególności z branży przemysłowej, energetycznej, zbrojeniowej, odzieżowej i farmaceutycznej. Brał udział w wielu projektach i przeglądach podatkowych.

loading loading
Wyświetl przeglądarkę autorów