Renata Kulpa

Renata Kulpa: autor, of Counsel, Kancelaria Prawna D.Dobkowski sp.k. stowarzyszona z KPMG w Polsce

Specjalizuje się w prawie pracy, prawie spółek, prawie bankowym i ubezpieczeń. Zajmuje się również problematyką przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Doradza zarówno klientom rozpoczynającym działalność w Polsce, jak i tym o ugruntowanej pozycji na polskim rynku, w szczególności w wyborze najbardziej korzystnej formy prawnej.

Wyświetl przeglądarkę autorów