Rafał Fudali

Rafał Fudali: autor, starszy konsultant, zespół ds. podatku dochodowego od osób prawnych

Rafał dołączył do KPMG w 2018 r. Wcześniej zdobywał doświadczenie w innych firmach doradczych, w tym z tzw. wielkiej czwórki, realizując projekty głównie z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych oraz podatkach międzynarodowych. W KPMG uczestniczy m. in. w projektach z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego.

loading loading
Wyświetl przeglądarkę autorów