close
Share with your friends

Frontiers in tax – September 2019

Frontiers in tax – September 2019

The new edition of Frontiers in tax is dedicated to practical issues and current trends in the interpretation of tax regulations by tax authorities and administrative courts.

1000

Related content

Frontiers in tax - September 2019

© 2020 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal