close
Share with your friends

Frontiers in tax – June 2019

Frontiers in tax – June 2019

The current issue of Frontiers in tax was devoted to changes to changes in withholding tax collection.

1000

Related content

Frontiers in tax - Polish Edition - June 2019

In this issue:

— Introduction – Rafał Ciołek, Anna Sińczuk

— New withholding tax obligations from 1 January 2019: how to act with the due care? – Wojciech Majkowski, Iwona Krzemińska, Marcin Szałwiński

— The amended beneficial owner statement means not only new obligations for tax remitters, but also several practical issues in the application of WHT regulations – Martyna Szatkowska, Aleksander Makieła

— A WHT remitter’s statement as a ‘simple’ way to take advantage of preferential WHT rules – dr Konrad Kleszczewski, Karolina Jaskulska

— Clearance opinion as a proper alternative solution for the remitter’s statement regarding select types of payments – Grzegorz Wójcik, Maciej Sawczuk

— Once WHT is collected: the specific procedure for tax refunds – Jarosław Nożewski, Joanna Marciniak, Anna Pypkowska

© 2019 KPMG Sp. z o.o. jest polską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Connect with us

 

Want to do business with KPMG?

 

loading image Request for proposal