• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

W dniu 7 października 2020 roku Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, na mocy którego powstało Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii.

Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia między innymi dział zajmujący się sprawami zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu, stosunkami pracy i warunkami pracy, kwestiami wynagrodzeń i świadczeń pracowniczych, zbiorowych stosunków pracy i sporów zbiorowych, związków zawodowych i organizacji pracodawców został przeniesiony z dotychczasowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej do nowo utworzonego Ministerstwa.

Więcej informacji dotyczących zmian w rządzie oraz nowe podziału spraw pomiędzy resortami w Ministerstwie mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Premiera.