• Renata Kulpa, autor |
  • Anna Panek, autor |

W dniu 22 października 2020 roku Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19. W uchwalonej regulacji znalazł się przepis wprowadzający możliwość wykonywania pracy zdalnej przez osoby, które przebywają na obowiązkowej kwarantannie.

Zgodnie z ustawą w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, pracownicy oraz inne osoby zatrudnione, które poddane są obowiązkowej kwarantannie mogą, za zgodą pracodawcy lub zatrudniającego, świadczyć w  formie zdalnej określoną w umowie pracę oraz otrzymywać z tego tytułu wynagrodzenie. Praca taka powinna być wykonywana zgodnie z regulacjami wprowadzonymi w przepisach Tarczy antykryzysowej. Więcej informacji o wykonywaniu pracy w formie zdalnej możecie Państwo znaleźć w naszych publikacjach: Praca zdalna – uregulowana na czas epidemii oraz Przepisy dotyczące pracy zdalnej.

Uchwalona ustawa przewiduje, iż w przypadku świadczenia pracy przez pracownika podczas kwarantanny nie przysługuje mu prawo do świadczeń wynikających z art. 92 Kodeksu pracy, tj. zasiłku chorobowego ani innych świadczeń pieniężnych z tytułu choroby określonych w odrębnych przepisach.

Co prawda, dotychczasowa praktyka wskazywała na możliwość korzystania już wcześniej z powyższego rozwiązania, jednak ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie bezpośredniego przepisu regulującego kwestię pracy zdalnej w sytuacji kwarantanny.

Projekt ww. ustawy został skierowany do prac w Senacie. Posiedzenie Senatu zaplanowano w dniach 26-28 października 2020 roku.

Będziemy na bieżąco informować Państwa o pracach związanych z ww. projektem.