Oszacowanie wartości spółki prywatnej jest z reguły bardziej skomplikowane niż w przypadku spółek, których akcje notowane są na giełdzie papierów wartościowych. Dlaczego? Istnieje wiele powodów, ale jednym z nich jest fakt, iż spółki prywatne nie posiadają zaudytowanych sprawozdań finansowych.

Audyt sprawozdań finansowych jest kosztowny, dlatego wiele spółek prywatnych, które nie są do tego zobligowane wymogami ustawowymi, rezygnuje z badania ksiąg przez audytorów. Poza tym biznesy, będące w rękach prywatnych właścicieli, nie są finansowanie przez banki czy zewnętrznych inwestorów, którzy wymagają przeprowadzania audytu.

W porównaniu ze spółkami prywatnymi, księgi finansowe spółek publicznych są w pełni transparentne dla inwestorów. W związku z tym, aby uzyskać informacje niezbędne do oszacowania wartości spółki prywatnej, potencjalni kupujący są zmuszeni do zgromadzenia szerokiego zakresu danych, aby potwierdzić czy oczekiwania cenowe sprzedających są uzasadnione.

W jaki sposób sprzedający powinni przygotować się do tego ćwiczenia?

Przede wszystkim jako sprzedający możesz usprawnić ten proces. Posiadając pełny dostęp do informacji, upewnij się, że Twój dział księgowy / finansowy przedstawi dane finansowe w spójny i przejrzysty sposób, co zwiększa szanse na osiągnięcie jak najwyższej ceny przy sprzedaży firmy.

Specjaliści zaangażowani w transakcje fuzji i przejęć podzielają zdanie, iż właściciele biznesu mogą określić właściwą cenę w kilku prostych krokach. Po pierwsze, sprzedający mogą zaangażować zewnętrznego doradcę, specjalizującego się w wycenach przedsiębiorstw, aby oszacował wartość spółki, podlegającej potencjalnej sprzedaży. Następnie określ, jakie oczekiwania cenowe będziesz komunikował inwestorom. W kolejnym kroku ustal, jaką cenę za biznes chciałbyś osiągnąć w idealnym świecie. Na koniec odpowiedz sobie na pytanie – za jaką minimalną cenę jesteś rzeczywiście gotowy sprzedać biznes. Niezwykle ważne jest, aby sprzedający z wyprzedzeniem ustalili najniższą, akceptowalną cenę, gdyż to pozwala określić ramy negocjacyjne i w rezultacie efektywnie prowadzić rozmowy o warunkach transakcji z inwestorami.

Ostatecznie cenę określa rynek

Tak samo jak w przypadku praktycznie każdej transakcji kupna-sprzedaży najczęstszą sytuacją jest, że finalna cena sprzedaży firmy znajduje się pomiędzy ceną wywoławczą a najniższą, akceptowalną przez sprzedającego ceną za biznes. Należy jednak pamiętać, że w niektórych przypadkach cena sprzedaży może być niższa niż minimalny poziom określony przez właścicieli przedsiębiorstwa. Niezaprzeczalnym faktem jest to, że to rynek ustala ostateczną cenę transakcyjną.

Warto zwrócić uwagę na kilka czynników, które potencjalni kupujący będą analizować przy określaniu ceny, którą będą gotowi zapłacić za biznes: stabilność otoczenia rynkowego, powtarzalność przychodów i zysków, potencjał rozwoju rynku, różnorodność portfela produktów / usług, jakość bazy klientów, rodzaj i skala zagrożeń konkurencyjnych, relacje z dostawcami, istniejąca sieć dystrybucji, potrzeby w zakresie nakładów inwestycyjnych, warunki sprzedaży i inne czynniki specyficznego dla danego biznesu. Im bardziej korzystny i pozytywnie oceniony jest każdy z wyżej wymienionych punktów, tym większe prawdopodobieństwo osiągnięcia wyższej oferty cenowej od inwestorów. Należy jednak pamiętać, że w każdym przypadku uwarunkowania transakcyjne są inne, dlatego warto, aby właściciele rozważający sprzedaż biznesu skontaktowali się z doświadczonym doradcą transakcyjnym, który poprowadzi proces sprzedaży tak, aby osiągnąć najbardziej atrakcyjne warunki dla klienta.