Katarzyna Zadroga

Katarzyna Zadroga: autor, Konsultant, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

Kasia dołączyła do KPMG w 2018 r. Wcześniej zdobywała doświadczenie w instytucjach finansowych z sektora bankowego oraz innej spółce doradztwa podatkowego. W KPMG uczestniczy m. in. w projektach z zakresu bieżącego doradztwa podatkowego, w tym głównie podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie podatku u źródła oraz przeglądach podatkowych typu due diligence.

loading loading
View Author Spotlight