Przemysław Kamil Rosiak KPMG w Polsce

Przemysław Rosiak: autor,

Prowadzi doradztwo w sprawach konkurencji i pomocy publicznej, nabywania praw do nieruchomości, a także prawnych aspektów poszukiwania i rozpoznawania złóż gazu łupkowego oraz emisji CO2 w Polsce. Reprezentuje i doradza klientom w postępowaniach przed Komisją Europejską, Sądem ds. Służby Publicznej Unii Europejskiej, Sądem Unii Europejskiej oraz Trybunałem Sprawiedliwości UE.

View Author Spotlight