Paweł Podsiedlik

Paweł Podsiedlik: dyrektor, dział doradztwa podatkowego, zespół ds. CIT

Paweł posiada 12 lat doświadczenia w doradztwie podatkowym, z czego od 2006 r. w KPMG. Specjalizuje się w projektach z zakresu reorganizacji przedsiębiorstw i grup kapitałowych a także doradztwem na rzecz tzw. high net wealth individuals. Doradzał przy realizacji licznych inwestycji w Polsce przez podmioty zagraniczne, zarówno w zakresie fuzji i przejęć jak i inwestycji typu green field. Projektował i wdrażał struktury polskich grup kapitałowych operujących zarówno na rynku polskim jak i międzynarodowym. Paweł specjalizuje się w doradztwie dla start-up’ów z branży IT w zakresie zarządzania własnością intelektualną oraz metod pozyskiwania inwestorów zewnętrznych, w tym zagranicznych.

View Author Spotlight