Mateusz Nurzyński

Mateusz Nurzyński: autor, Starszy konsultant, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Podatku Dochodowego od Osób Prawnych

Mateusz dołączył do KPMG w 2017 r. Specjalizuje się przede wszystkim w podatku dochodowym od osób prawnych, podatkach międzynarodowych jak również w prawie handlowym, gospodarczym oraz prawie cywilnym. Dotychczas Mateusz uczestniczy w projektach z zakresu planowania od strony prawnej i podatkowej procesów reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorców.

View Author Spotlight