Marta Mikiewicz KPMG w Polsce

Marta Mikiewicz: autor, Executive Consultant, Business Advisory, ESG Reporting

Marta dołączyła do KPMG w 2022 r. Jest doświadczonym ekspertem posiadającym interdyscyplinarną wiedzę z zakresu ochrony środowiska, zrównoważonego rozwoju, zmian klimatu oraz raportowania ESG. Specjalizuje się także w opracowywaniu analiz i raportów branżowych, uzyskiwaniu decyzji środowiskowych oraz nadzorze nad realizacją inwestycji na wszystkich jej etapach.