Grzeogrz Grochowina

Grzegorz Grochowina: autor, starszy menedżer, dział doradztwa podatkowego, zespół ds. opodatkowania dochodów osobistych

Grzegorz dołączył do KPMG w 2006 r. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i ZUS (włączając w to doradztwo dotyczące międzynarodowych aspektów opodatkowania osób fizycznych), jak również zajmuje się koordynowaniem procesu przygotowania rocznych zeznań podatkowych. Jest autorem ponad 2000 komentarzy publikowanych w prasie podatkowej, oraz częstym komentatorem wydarzeń podatkowych w TV.

loading loading
View Author Spotlight