Immigrasjonslovgivning

Immigrasjonslovgivning

KPMG Law Advokatfirma AS har bred ekspertise innen immigrasjonslovgivning og er tilknyttet vårt internasjonale nettverk av immigrasjonsspesialister.

KPMG Law Advokatfirma AS har bred ekspertise innen immigrasjonslovgivning.

Selskaper og organisasjoner blir stadig mer internasjonale med ansatte som arbeider på tvers av landegrensene. Økt mobilitet innebærer at selskaper må ha kontroll over mange ulike, komplekse og raskt skiftende immigrasjonsregler i hele verden.

Immigrasjonsmyndighetene har større fokus på håndheving av immigrasjonsreglene og der skjer en stadig økende utveksling av informasjon mellom ulike myndigheter (immigrasjon/skatt/trygd) nasjonalt og globalt. Det er derfor viktig at man er utstyrt med korrekt innreisevisum og/eller arbeidstillatelse. Manglende etterlevelse av lokale regler er forbundet med risiko for bøter, straff, deportasjon og svekket omdømme for arbeidsgiver.

Vårt team har arbeidserfaring fra Utlendingsdirektoratet og inngående kjennskap til Utlendingsloven. Søknader om oppholdstillatelse er individuelle, og det gjelder ulike regler for de ulike nasjonaliteter og utdanningsnivå.

Vi har særlig kompetanse innen:

  • Vurdere korrekt oppholdsgrunnlag, vilkår for tillatelsen og dokumentasjonskrav
  • Rådgivning knyttet til søknadsprosessen, herunder opprettelse av bruker-ID og veiledning med elektronisk søknad
  • Registrering av EU/EØS-borgere
  • Søknad om oppholdstillatelse (arbeidstillatelse) til medarbeider og eventuelt medfølgende familiemedlemmer
  • Fornyelse av oppholdstillatelse
  • Søknad om permanent oppholdstillatelse
  • Visum
  • Rådgivning/opplæring til HR og Global Mobility
  • Bistand til søknad om godkjenning av utenlandske arbeidstakeres sertifikater, fagutdanning, autorisasjoner m.v.

Bistand fra KPMG sikrer at søknaden blir korrekt utfylt og at det blir søkt på korrekt oppholdsgrunnlag. Den ansatte og arbeidsgiver unngår unødige forsinkelser i søknadsprosessen, og kan være trygge på at de nødvendige tillatelser er på plass før arbeidsoppholdet starter.

Når det gjelder utstasjoneringer og forretningsreiser fra Norge til andre land, er det regelverket i oppholdslandet som gjelder. Vårt Globale immigrasjonsnettverk kan bistå i alle land hvor immigrasjonstjenester er tillatt og KPMG Law Advokatfirma i Norge vil bistå med å koordinere immigrasjons- og visumprosessene utenfor Norge. 

Det er selvfølgelig opp til våre kunder å bestemme omfanget av vår bistand, enten det kun er behov for support/veiledning om regelverk og søknadsgrunnlag eller full service hvor KPMG håndterer hele
søknadsprosessen.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud