close
Share with your friends

Bokføring - bokføringsregelverket

Bokføring - bokføringsregelverket

Mange opplever bokføringsregelverket som svært komplisert, og har behov for bistand knyttet til forståelsen og praktiseringen av det.

Mange opplever bokføringsregelverket som svært komplisert, og har behov for bistand.

Mange opplever bokføringsregelverket som svært komplisert, og har behov for bistand knyttet til forståelsen og praktiseringen av dette regelverket. Særlig for næringsdrivende registrert for merverdiavgift er utfordringene store med hensyn til krav til innhold i salgsdokument, bruk av avregninger, periodisering, spesifikasjon av merverdiavgift og bruk av utenlandsk valuta. KPMG har betydelig kompetanse innen bokføring, og kan sikre at våre kunder får en korrekt og optimal forståelse, som utgangspunkt for gjennomføring av pliktene bokføringsregelverket krever. 

Innen bokføring bistår vi blant annet med følgende:

 • Avklaring og argumentasjon
 • Periodisering/tidspunkt for utstedelse av salgsdokumentasjon
 • Krav til oppbevaring av regnskap og regnskapsmateriale (tid og sted)
 • Bruk av utenlandsk valuta
 • Krav til spesifikasjoner
 • Informasjonsskriv til Skattedirektoratet ved oppbevaring av elektronisk regnskap i de nordiske land
 • Krav til innhold i salgsdokumentasjon
 • Bruk av Self-billing/avregninger
 • Elektroniske fakturaer/regnskapsmateriale
 • Virksomhet/filial i utlandet
 • Søknad om dispensasjoner til skattemyndighetene

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud