Rederibeskatning

Rederibeskatning

KPMG har bred erfaring innen området, og kan bidra med rådgivning og assistanse i hele verdikjeden.

KPMG har bred erfaring, og kan bidra med rådgivning og assistanse i hele verdikjeden.

De maritime næringene utgjør en stor del av verdiskapningen i Norge. Rederiene og de maritime offshoreselskapene utgjør kjernen i denne næringsklyngen. Vi bistår norske og utenlandske selskaper innenfor et bredt spekter av maritim virksomhet, for eksempel tank, gass- og bulktransport, persontransport og offshorerelaterte virksomheter som flytende produksjon og lagring, supply og borevirksomhet.

Den maritime bransjens internasjonale karakter gjør det ofte nødvendig med løsninger som fungerer på tvers av landegrensene. Vi er en del av et unikt globalt nettverk med bred erfaring som gir effektiv og helhetlig rådgivning. Vi har særlig kompetanse innen:

 • Nasjonal og internasjonal skatterådgivning
 • Merverdiavgift og andre indirekte skatter 
 • Oppfølging mot Sentralskattekontoret og andre skattemyndigheter
 • Internprisingsspørsmål og dokumentasjon
 • Transaksjoner og eiendelsoverdragelser (M&A)
 • Etablering og selskapsstiftelse 
 • Utarbeidelse av selvangivelser og skatteberegninger
 • Norske og utenlandske sjøfolk
 • Restruktureringer og opphør av virksomhet
 • Bistand med skatteklager og rettssaker
 • Nasjonal og internasjonal skatterådgivning
 • Merverdiavgift og andre indirekte skatter 
 • Oppfølging mot Sentralskattekontoret og andre skattemyndigheter
 • Internprisingsspørsmål og dokumentasjon
 • Transaksjoner og eiendelsoverdragelser (M&A)
 • Etablering og selskapsstiftelse 
 • Utarbeidelse av selvangivelser og skatteberegninger
 • Norske og utenlandske sjøfolk
 • Restruktureringer og opphør av virksomhet 
 • Bistand med skatteklager og rettssaker

KPMG har bred erfaring innen området, og kan bidra med rådgivning og assistanse i hele verdikjeden. Der det er aktuelt, vil vi kunne dra nytte av KPMGs samlede kompetanse, og avhengig av kompleksiteten i oppdraget samarbeide med eksperter innen revisjon, rådgivning, verdsettelse og finansiell modellering. Dette skiller oss klart fra andre advokatfirmaer som ikke kan tilby tilsvarende bred kompetanse.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud