Tax Compliance

Tax Compliance

Vi bistår med registrering, utarbeidelse av ligningspapirer og årsregnskap, bokettersyn samt korrespondanse med skatte- og regnskapsmyndighetene.

GCMS består av advokater og revisorer med omfattende erfaring og kompetanse.

Multinasjonale foretak som etablerer virksomhet i Norge gjennom datterselskap, filial eller fast driftssted får en rekke forpliktelser. Dette omfatter ulike rapporteringer og i mange tilfeller også skatteplikt. KPMG ivaretar utenlandske selskapers forpliktelser i Norge gjennom gruppen Global Compliance Management Services (GCMS).

Vi bistår med alle former for registrering, utarbeidelse av ligningspapirer og årsregnskap, bokettersyn samt korrespondanse med skatte- og regnskapsmyndighetene. GCMS består av advokater og revisorer med omfattende erfaring og kompetanse.

Vi dekker alle områder innen skatte-, avgifts- og regnskapsområdet, og har spesiell kompetanse på petroleumsbeskatning og utarbeidelse av ligningspapirer for særskattepliktig virksomhet. 

Vi har særlig kompetanse innen:

  • Utarbeidelse av ligningspapirer og årsregnskap
  • Stiftelse av aksjeselskap
  • Bistand ved bokettersyn
  • Registrering av filial
  • Skatte- og regnskapsrådgivning
  • Vurderinger, fast driftssted

GCMS Norge har utstrakt kontakt med KPMGs globale nettverk, og fungerer ofte som bindeledd mellom norske og utenlandske KPMG-kontor. Samarbeidet og den nære kontakten gjør det enkelt å finne svar på spørsmål som involverer andre land.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud