Skatte- og avgiftsadministrasjon

Skatte- og avgiftsadministrasjon

KPMG tilbyr utenlandske virksomheter bistand til å ivareta sine forpliktelser i Norge.

KPMG tilbyr utenlandske virksomheter bistand til å ivareta sine forpliktelser i Norge.

Utenlandske virksomheter i Norge har mange lovpålagte forpliktelser, og må overholde til dels komplekse bestemmelser om innmelding av arbeidstakere og deres lønn, gjennomføring og innbetaling av terminvise forskuddstrekk, avklaring av trygdemedlemskap, utarbeidelse av lønns- og trekkoppgaver m.m.

I tillegg må virksomhetene forholde seg til norsk arbeidsrett, med gjeldende bestemmelser for arbeidstid, overtid, ferie og feriepenger. Avhengig av bransje og type virksomhet kan det også være nødvendig å forholde seg til ulike tariffavtaler, samt ulike former for sertifisering og godkjenninger.

KPMG har bred erfaring innen skatte- og avgiftsadministrasjon, og tilbyr utenlandske virksomheter bistand til å ivareta sine forpliktelser i Norge. Vi har for tiden løpende engasjement med et stort antall utenlandske selskaper, med varierende størrelse og varighet.

Vi tilbyr blant annet følgende tjenester:

 • Innmelding i Aa-registeret.
 • Søknad om D-nummer.
 • Månedlige skatteberegninger og terminvis innberetning.
 • Mottak, kontroll, autorisering og videreforsendelse av virksomhetens salgsfakturaer.
 • Utarbeidelse og innsendelse av terminoppgaver og årsregnskap.
 • Søknad om fritak for oppdragsgivers solidaransvar for skatter og avgifter.
 • Registrering av ansatte til norske skattemyndigheter og søknad om skattekort.
 • Innhenting av organisasjonsnummer/registrering i Enhetsregisteret.
 • Bistand med personlige selvangivelser og selskapsselvangivelse.
 • Føring av komplett regnskap for virksomheten som utøves i Norge.
 • Bistand ved søknader om arbeids- og oppholdstillatelser samt ID-kort /”Byggkort”.
 • Utarbeidelse av arbeidskontrakter for utstasjoneringen til Norge.

Der det er aktuelt, vil vi kunne dra nytte av KPMGs samlede kompetanse, og avhengig av kompleksiteten i oppdraget samarbeide med eksperter innen revisjon og rådgivning. Dette skiller oss klart fra advokatfirmaer som ikke kan tilby tilsvarende bred kompetanse.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud