Petroleumsbeskatning

Petroleumsbeskatning

Lete- og utviklingsvirksomhet på norsk kontinentalsokkel skattlegges i henhold til petroleumsskatteloven, med en marginal skattesats på 78 prosent.

Lete- og utviklingsvirksomhet på norsk sokkel skattlegges iht petroleumsskatteloven.

Dette utgjør ofte den største kostnaden for de involverte selskapene. For øvrig inneholder petroleumsskatteloven en rekke særregler det er viktig å være oppmerksom på. Generelt er oljevirksomheten preget av sterk myndighetskontroll i alle ledd – dette gjelder også i forhold til skatt, der lete- og utvinningsselskapene lignes og kontrolleres av Oljeskattekontoret. Oljeserviceselskaper på norsk kontinentalsokkel er også dekket av petroleumsskattelovens geografiske virkeområde, men disse selskapene følger i all hovedsak de vanlige norske skatteregler.

Vi har særlig kompetanse innen:

  • Petroleumsbeskatning og -lovgivning
  • Merverdiavgift og andre indirekte skatter
  • Oppfølging mot Oljeskattekontoret og andre skattemyndigheter
  • Internprisingsspørsmål og dokumentasjon
  • Transaksjoner og eiendelsoverdragelser (M&A)
  • Etablering og selskapsstiftelse
  • Utarbeidelse av selvangivelser og skatteberegninger
  • Myndighetskontakt
  • Restruktureringer og opphør av virksomhet
  • Bistand med skatteklager og rettssaker

KPMG har bred kompetanse innen denne sektoren med et team som har lang erfaring fra "in-house" rollen, oljeskattekontoret og rådgiversiden. JanSamuelsen er forfatter av boken "A guide to Norwegian Petroleum Taxation" (2011), og har skrevet en rekke artikler om petroleumsbeskatning og internprising.

Vi kan bidra med rådgivning og assistanse i hele verdikjeden av olje- og gassvirksomheten, både lete- og utvinningsselskaper og oljeserviceselskap. Der det er aktuelt, vil vi kunne dra nytte av KPMGs samlede kompetanse og avhengig av kompleksiteten i oppdraget samarbeide med eksperter innen revisjon, rådgivning, verdsettelse og finansiell modellering. Dette skiller oss klart fra andre advokatfirmaer som ikke kan tilby tilsvarende bred kompetanse.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today