Nasjonal bedriftsbeskatning - KPMG Norge
close
Share with your friends

Nasjonal bedriftsbeskatning

Nasjonal bedriftsbeskatning

Norske selskaper er skattepliktige for all inntekt opptjent i Norge og i utlandet.

Norske selskaper er skattepliktige for all inntekt opptjent i Norge og i utlandet.

Også utenlandske virksomheter kan ha skatteplikt til Norge, enten som skattemessig hjemmehørende i Norge eller med begrenset skatteplikt. KPMG kan bistå i alle typer skattespørsmål knyttet til drift, oppkjøp og reorganiseringer. Vi har erfaring innenfor alle bransjer, eksempelvis skipsfart, kraftverk og petroleumssektoren.

Vi har særlig kompetanse innen:

  • Søknad om bindende forhåndsuttalelser
  • Assistanse ved bokettersyn
  • Vurdering av alternativer for oppkjøp og reorganiseringer
  • Bistand ved utfylling av selvangivelse og klagebehandling
  • Føring av skattesaker ved domstolene
  • Risikoanalyse (due diligence) for å avdekke skatteansvar

Der det er aktuelt, vil vi kunne dra nytte av KPMGs samlede kompetanse, og avhengig av kompleksiteten i oppdraget samarbeide med eksperter innen revisjon og rådgivning. Dette skiller oss klart fra advokatfirmaer som ikke kan tilby tilsvarende bred kompetanse.

Ta kontakt

 

Be om tilbud

 

Til tilbudsskjema