Nasjonal bedriftsbeskatning

Nasjonal bedriftsbeskatning

Norske selskaper er skattepliktige for all inntekt opptjent i Norge og i utlandet.

Norske selskaper er skattepliktige for all inntekt opptjent i Norge og i utlandet.

Også utenlandske virksomheter kan ha skatteplikt til Norge, enten som skattemessig hjemmehørende i Norge eller med begrenset skatteplikt. KPMG kan bistå i alle typer skattespørsmål knyttet til drift, oppkjøp og reorganiseringer. Vi har erfaring innenfor alle bransjer, eksempelvis skipsfart, kraftverk og petroleumssektoren.

Vi har særlig kompetanse innen:

  • Søknad om bindende forhåndsuttalelser
  • Assistanse ved bokettersyn
  • Vurdering av alternativer for oppkjøp og reorganiseringer
  • Bistand ved utfylling av selvangivelse og klagebehandling
  • Føring av skattesaker ved domstolene
  • Risikoanalyse (due diligence) for å avdekke skatteansvar

Der det er aktuelt, vil vi kunne dra nytte av KPMGs samlede kompetanse, og avhengig av kompleksiteten i oppdraget samarbeide med eksperter innen revisjon og rådgivning. Dette skiller oss klart fra advokatfirmaer som ikke kan tilby tilsvarende bred kompetanse.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud