Kraftbeskatning

Kraftbeskatning

KPMG har bred erfaring innen området, og kan bidra med rådgivning og assistanse i hele verdikjeden.

KPMG har bred erfaring og kan bidra med rådgivning og assistanse i hele verdikjeden.

Skattelovgivningen inneholder en rekke særregler for skattlegging av inntekt knyttet til produksjon, omsetning, overføring eller distribusjon av vannkraft. I tillegg til de vanlige regler for fastsettelse av alminnelig inntekt, gjelder det særregler for blant annet avskrivninger, skattefritak ved samlet salg, og regler om grunnrentebeskatning og naturressursskatt. Bakgrunnen for særreglene er den spesielle rollen vannkraften spiller i norsk el-forsyning og økonomi.

Vi har særlig kompetanse innen:

  • Særreglene om kraftbeskatning 
  • Merverdiavgift og andre indirekte skatter 
  • Oppfølging mot ligningsmyndigheter
  • Internprisingsspørsmål og dokumentasjon
  • Transaksjoner og eiendelsoverdragelser (M&A)
  • Etablering og selskapsstiftelse  
  • Utarbeidelse av selvangivelser og skatteberegninger
  • Myndighetskontakt 
  • Restruktureringer og opphør av virksomhet
  • Bistand med skatteklager og rettssaker

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud

Min informasjon

I KPMGs bibliotek kan du lagre, samle og dele innhold som engasjerer deg.

Sign up today