Internasjonal bedriftsbeskatning | KPMG | NO
close
Share with your friends

Internasjonal bedriftsbeskatning

Internasjonal bedriftsbeskatning

Med vår omfattende erfaring og internasjonale nettverk har KPMG unike forutsetninger for å betjene foretak med internasjonal virksomhet.

KPMG har unike forutsetninger for å betjene foretak med internasjonal virksomhet.

Vi kan bistå i alle typer skattespørsmål, både for foretak som planlegger virksomhet i utlandet og foretak som allerede er etablert. Vi tilbyr også bistand til utenlandske foretak som har etableringer eller handel i det norske markedet.

Vi har særlig kompetanse innen:

  • Mulige handelsløsninger og eierstrukturer
  • Vurdering av ulike oppkjøpsformer
  • Tilpasninger som følge av EU-drevne regelendringer og EU-utvidelser
  • Analyse av internprisingsrutiner
  • Hjemhenting av kapital
  • Implementering av valgte løsninger
  • Vurdering av handelsmønster, eierstrukturer og finansieringsformer
  • Vurdering av risiko og muligheter samt beregning av skattekostnader i konsernet
  • Vurdering og implementering ved omorganiseringer
  • Håndtering av kildeskatter

Der det er aktuelt, vil vi kunne dra nytte av KPMGs samlede kompetanse, og avhengig av kompleksiteten i oppdraget samarbeide med eksperter innen revisjon og rådgivning. Dette skiller oss klart fra advokatfirmaer som ikke kan tilby tilsvarende bred kompetanse.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn