Due diligence

Due diligence

Transaksjoner med kjøp og salg av virksomhet har blitt en vanlig del av internasjonale konserns hverdag. Kanskje trenger du vår kompetanse her?

Skal du kjøpe eller selge en virksomhet og trenger kompetanse på due diligence?

Ved kjøp, salg eller omstrukturering av virksomhet er det viktig å kartlegge hvilke muligheter og forpliktelser som knytter seg til merverdiavgift, toll og særavgifter. Selve gjennomføringen av transaksjonen kan også medføre risiko for avgiftstap.

Ved kjøp av virksomhet er det viktig å få en god oversikt over om den avgiftsmessige behandlingen i virksomheten som kjøpes opp, da feilaktig avgiftsbehandling både kan medføre kostnader i form av etterberegninger for den tiden som har vært, men også påvirke fremtidige marginer på virksomhetens videre drift.

Det er videre av betydning å få kartlagt i hvilken utstrekning avgiftshåndteringen lett kan integreres i egen virksomhet. Det er også viktig å sørge for at eventuelle avgiftsposisjoner videreføres etter gjennomføringen. Ved salg og omstrukturering av virksomhet er det viktig å gi eventuelle kjøpere både korrekt og lik informasjon, slik at bud gis på korrekte premisser og at man reduserer mulighetene for etterfølgende krav og konflikter, samt at man sørger for en effektiv gjennomføring av salgsprosessen.

En gjennomgang av avgiftsbehandlingen før salg vil også kartlegge eventuelle forhold som kan forbedre avgiftsbehandlingen, noe som vil kunne gi positive utslag på kontantstrøm, likviditet og arbeidskapital.

Vår avgiftsgruppe bistår hvert år ved et betydelig antall transaksjoner, ofte i samarbeid med andre spesialiser fra KPMGs globale indirect tax nettverk. Vi har lang erfaring med å gi god bistand for å få gjennomført transaksjonene raskt og effektivt, samtidig som man får et godt bilde av både risiko ved dagens avgiftsbehandling, eventuelle utfordringer ved fremtidig avgiftsbehandling, samt hvordan man ideelt sett bør håndtere gjennomføringen av transaksjonen for å unngå at transaksjonen i seg selv medfører avgiftstap.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud