close
Share with your friends

Tjenester for små og mellomstore bedrifter

Tjenester for små og mellomstore bedrifter

KPMG gir deg bedre kontroll over virksomheten, et nytt blikk på forretningsmuligheter og innsikt i bedriftens potensiale.

KPMG gir deg bedre kontroll over virksomheten, forretningsmuligheter og innsikt i ...

For mange som driver en liten eller mellomstor bedrift, handler revisjon først og fremst om å signalisere overfor at bedriften kan tas på alvor. Det hjelper ofte når man skal gjøre ting som å ordne finansiering og inngå partnerskap eller allianser.

KPMG gir deg ikke bare en revisjonsrapport. Vi gir deg bedre kontroll over virksomheten, et nytt blikk på forretningsmuligheter, og innsikt i bedriftens potensial for forbedring, effektivisering og internkontroll. Vi er ikke 100 prosent fornøyd før vår revisjon bidrar til å utvikle din virksomhet, og vi vet at du først er fornøyd når du ser at vår revisjon har vært til nytte for deg som kunde - på en kostnadseffektiv måte.

Revisjonen har flere oppgaver:

  • Gi eierne en uavhengig gjennomgang av selskapets regnskap og utvikling.
  • Hjelpe eiere, styre og ledelse med å påse at selskapet overholder samfunnets spilleregler.
  • Gi banker og andre kreditorer et selvstendig grunnlag for å yte kreditt som kan skape vekst.
  • Gi leverandører et kvalitetssikret bilde av selskapets økonomiske stilling.
  • Skape en anledning til å oppdage feil og mangler før skade oppstår.
  • Etablere tillit i forretningsforhold

La KPMG hjelpe deg, slik at du får tid til å drive din bedrift

KPMG er et ressurssenter, med en mengde tjenester som er svært relevante for små og mellomstore bedrifter. For å holde tritt med utviklingen, er disse tjenestene i kontinuerlig utvikling og forbedring. Dette gjør oss til den aktive sparringspartneren du kan diskutere løsninger med, som gir deg råd når du trenger det. Du får tilgang til kunnskap og du sparer tid.

Gjennom å bidra til bedre rutiner, prosesser og internkontroll, kan vi gi deg og din bedrift handlingsfrihet, bedre tid, en lokal revisor med tilgang til et bredt kunnskapsnettverk og et tryggere grunnlag for dine beslutninger.

Med rundt 10 000 bedrifter som revisjonskunder, kjenner vi bredden av utfordringer norsk næringsliv står overfor. Det gjør oss til en ledende samarbeidspartner for små og mellomstore bedrifter.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud