close
Share with your friends

For åttende år på rad lanserer KPMG Enterprise i samarbeid med European Family Businesses (EFB) European family business barometer. Barometeret presenterer trender og utfordringer for familieeide foretak. I år hadde undersøkelsen 1613 respondenter fra familiebedrifter i 27 ulike land i Europa.

Undersøkelsen viser en fortsatt tro på familiebedriftenes fremtid, til tross for økende økonomisk og geopolitisk usikkerhet. Dette støttes også av siste Enterprise-undersøkelse fra 2019 i fra Norge.

Familiebedrifter svarer på usikkerhet og endring i omgivelsene gjennom å prioritere innovasjon, opplæring, kompetanseutvikling og diversifisering. Bærekraft prioriteres også høyere enn tidligere. Dette tyder på at familiebedrifter akter å forbli relevante, tidsriktige og konkurransedyktige, gjennom tilpasning og blomstring i en verden med rask endringstakt. 

alt text

På samme tid forbereder respondentene seg på en av de viktigste hendelsene i en familievirksomhet, nemlig generasjonsskifte. Familiebedriftene er sterkt involverte i avgjørelser omkring overføring av verdier, eierskap, samt ledelse og styring til neste generasjon og sikring av både selskapets og familiens fremtid. Familiebedrifter vil utvilsomt møte på hindre, men vi i KPMG føler oss trygge på at familiebedriftene vil overkomme hindrene og dermed legge grunnlaget for videre suksess i fremtiden.

Les KPMG Enterprise europeiske familiebedriftsbarometerrapport for å se den fullstendige analysen av resultatene og trender identifisert fra de undersøkte forretningsfamiliene.

KPMG hjelper deg

KPMG Enterprise er en tilgjengelig og relevant diskusjonspartner for eiere og ledere i familieeide foretak. Våre rådgivere har lang erfaring og kommer fra ulike bransjer. Vi kan tilby rådgivning og støtte fra eksperter med erfaring fra både norske og internasjonale virksomheter.


Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale. Sammen finner vi ut hvordan KPMG kan hjelpe din virksomhet til å bli enda bedre.