Lønnstjenester | KPMG | NO
close
Share with your friends

Lønnstjenester

Lønnstjenester

KPMG tilbyr lønnsadministrasjon og HR-bistand. Vi benytter standardiserte rutiner for en effektiv leveranse, noe som gir trygghet og forutsigbarhet.

KPMG tilbyr lønnsadministrasjon og HR-bistand.

Kontakt oss for et uforpliktende møte hvor vi kan gjennomgå lønnsområdet og komme med forslag til forbedring og effektivisering.

Våre spesialister utfører:

  • Lønnsberegning med kvalitetssikring av lønnsinput
  • Rapportering til myndighetene
  • Syke- og fraværsoppfølging
  • Oppfølging mot NAV
  • Pensjons- og forsikringsadministrasjon
  • Kontroll og oppfølging av reiser og utlegg
  • Faglig rådgivning

Vi tilbyr også tilgang til portal for håndtering og registrering av blant annet reiseregninger, timer og overtid, i tillegg til ansattportal med tilgang til lønnsslipper. 

Kontaktperson:
Marianne Beichmann, director
marianne.beichmann@kpmg.no
+47 900 36 559

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Ta kontakt