Årsoppgjør og likningspapirer | KPMG | NO
close
Share with your friends

Årsoppgjør og likningspapirer

Årsoppgjør og likningspapirer

Gjennom digitalisering av regnskapet kan prosessene rundt årsoppgjøret effektiviseres betydelig.

Gjennom digitalisering av regnskapet kan prosessene rundt årsoppgjøret effektiviseres b...

KPMG har lang erfaring med årsoppgjør og likningspapirer for alle typer virksomheter. Gjennom digitalisering av regnskapet kan prosessene rundt årsoppgjøret effektiviseres betydelig.

KPMG benytter systemer som er skalerbare og sikrer at regnskapsavslutningen alltid er i henhold til gjeldende regler.

Vår tjeneste ”prepare for audit” bistår din virksomhet med teknisk utarbeidelse av årsoppgjørsmappen til ekstern revisor. Som revisjonshus vet vi som oftest hvor "skoen" trykker, og vi kan derfor hjelpe din virksomhet med både å utarbeide dokumentasjon og å innføre rutiner og sjekklister som sikrer en mer effektiv årsavslutning.

God dokumentasjon bidrar til å redusere revisjonshonoraret, i tillegg til at ledelsen unngår ubehagelige overraskelser mot slutten av perioden.

Vi bistår kunder som både rapporterer etter norsk regnskapsstandard (GRS/N GAAP) og den internasjonale standarden IFRS, og kan yte bistand ved konvertering til IFRS.

Ta kontakt

 

Forespørsel

 

Send inn

Nøkkelkontakter