Risikostyring

Risikostyring

KPMGs tjenester innen risikostyring bidrar til strategisk verdiskaping gjennom tilrettelegging for god risikostyring og måloppnåelse.

KPMGs tjenester innen risikostyring bidrar til strategisk verdiskaping.

Helhetlig risikostyring

Helhetlig risikostyring (Enterprise Risk Management – ERM) handler om å integrere risikostyring med selskapets øvrige virksomhetsstyring og strategi. Gjennom å etablere et helhetlig rammeverk for identifisere, vurdere, kommunisere og styre risikoer på tvers av virksomheten legges grunnlaget for bedre beslutningsgrunnlag, bedre virksomhetsstyring, og måloppnåelse.

KPMG definerer risiko som virkningen av usikkerhet knyttet til mål. KPMG har lang og bred erfaring med helhetlig risikostyring og ved å benytte tverrfaglige team bidrar vi til å sikre et rammeverk for risikostyring som er tilpasset virksomheten.

Finansiell risikostyring

KPMGs tjenester innen finansiell risikostyring bidrar til strategisk verdiskaping innen bank/finans, forsikring, energi og industri gjennom tilrettelegging for god risikostyring og måloppnåelse. Vi hjelper våre kunder med å skape bevissthet om finansielle risikoer, forbedring av prosesser og rutiner, etterlevelse av regulatoriske krav og optimalisering av risikojustert avkastning.

 

Våre eksperter har spisskompetanse på områder som;

  • markedsrisiko
  • kredittrisiko
  • likviditetsrisiko
  • forsikringsrisiko
  • operasjonell risiko

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud