close
Share with your friends

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

KPMG har et anerkjent kompetansemiljø innenfor både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

KPMG har et anerkjent kompetansemiljø innenfor forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

KPMG leverer årlig en rekke forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller etter pålagt revisjonsstandard til kommuner og fylkeskommuner, både som fast valgt revisor og gjennom enkeltbestillinger, i tillegg til at vi bistår med overordnede analyser og utarbeidelse av kommunens plan for forvaltningsrevisjon.

KPMG tilbyr et kompetent team med god kjennskap til kommunal og fylkeskommunal sektor, deres utfordringer og rammebetingelser. Teamet er engasjert, metodisk sterke og har omfattende erfaring fra revisjon av alle ansvarsområder innenfor kommunal virksomhet. I våre revisjonsteam kombineres alltid revisjonskompetanse med faglig spisskompetanse. I gjennomføringen vektlegges kommunikasjon, samarbeid og riktig involvering. Dette for å sikre at resultatet av vårt arbeid skal være faglig godt begrunnet, det skal være konkret og ha nytteverdi for oppdragsgiver. 

KPMG kan bistå med:

  • Forvaltningsrevisjon 
  • Selskapskontroll
  • Overordnet risiko- og vesentlighet analyse
  • Revisjonsplan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
  • Kompetansehevingstiltak for kontrollutvalg 

Les mer om de ulike tjenestene her.

Ta kontakt

 

Ønsker du tjenester fra KPMG?

 

loading image Be om tilbud